Hem

Maud Karlsson arbetar ofta med kroppen som uttrycksmedel.
Efter att ha varit verksam som dansare och koreograf i 11 år i New York och över 20 år i Sverige, har hon utvidgat sitt konstnärskap till att inkludera bild- och videokonst. Med dansen som grund och kärleken till att hitta uttrycket (oavsett genre), utvecklar hon koreografi, skådespeleri, text, film, bildkonst, skulptur och röstkompositioner och producerar allt från offentliga föreställningar och utställningar till skräddarsydda beställningsverk. 


© Maud Karlsson 2015