Hem

Kropp-Tid-Tillstånd

Separatutställning på Kulturhuset Multeum, Strängnäs
14 april-2 juni
För mer information och bokning, se kontakt.
www.strangnas.se 

Maud Karlsson arbetar ofta med kroppen som uttrycksmedel.
Efter att ha varit verksam som dansare och koreograf i 11 år i New York och över 20 år i Sverige, har hon utvidgat sitt konstnärskap till att inkludera bild- och videokonst. Med dansen och kroppen som grund samt kärleken till att hitta uttrycket (oavsett genre), utvecklar hon idag koreografi, skådespeleri, text, film, bildkonst, skulptur och röstkompositioner. Maud producerar offentliga föreställningar och utställningar samt skräddarsydda beställningsverk. 


© Maud Karlsson 2015