Dansfiket

Claudine:NelsonDB bra

Dansfiket  är ett  koncept där nutida dans möter en fikastund. Nationellt och internationellt etablerade koreografer och danskonstnärer delar med sig av sitt arbete via work-in-progress, delar ur färdiga verk, färdiga verk, film eller improvisation. De bjuder även på samtal angående koreografiskt och konstnärligt tänkande. Allt i dialog med publiken och i en härligt välkomnade miljö! 
I konceptet finns även en strävan att bjuda in konstnärerr från andra konstformer såsom; musiker, poeter, filmare mfl och intentionen är att skapa en nyfikenhet på danskonsten, erbjuda tillfällen som ska
ge mersmak och via möten ge nycklar för betraktande av danskonsten.

Dansfiket startade 2009 på Den Lilla Teatern i Uppsala. Initiativet togs med anledning av att Maud arbetat i nära 30 år inom den nutida dansen och tyckte det var svårare än någonsin att förklara vad modern, samtida/nutida dans var för de som inte var vana dans-konsumenter. Samtidigt hade hon under årens lopp observerat en osäkerhet gällande nutida dans, då den vanliga förståelsen för scenisk konst inte riktigt gick att lita på. Hon ville bygga möjligheter till intresse, nyfikenhet och förståelse för konstformen och då behövde och behöver den en kontinuitet.

Intresset var att skapa lättillgängliga situationer för att en publik skulle kunna ta del av olika genrer inom den
nutida danskonsten och 
Dansfiket  blev en av dessa situationer och en mötesplats.
4
Dansfik gjordes på Den Lilla Teatern där minst ett par olika koreografer/danskonstnärer varit gäster vid varje tillfälle. Mauds vilja har varit att publiken ska få se att denna konstart är bred och att en är inte lika med alla.

Dansfiket  flyttade sedan in i Uppsala Stadsteaters kafésalong och gjorde 2013 en rivstart med 6 lördagar då man kunde slinka in på en lördagsfika och se dans, prata dans, fråga om dans och pröva på dans. Konceptet blev en succé och fortsatte under våren 2014 med 3 nya, spännande möten.
Idag fortsätter konceptet att utvecklas och hitta nya plattformar. Hösten 2014 gjordes en vertikal dansföreställning på Helga Trefaldighetskyrkans torn och under 2015 visas verk på Köttinspektionen, Uppsala konstmuseum och i Botaniska trädgården (se mer under Kalendarium).

Varmt välkomna!

CU bra

Foton från:
Dansfiket på Helga Trefaldighetskyrkans torn 2014 (UNT)
Dansfiket på Uppsala Stadsteater 2013
Dansfiket på Helga Trefaldighetskyrkans torn, del av publik, 2014

Dansfiket:logga 21:1
© Maud Karlsson 2015