Skapande skola/Klassrumsturné

På 12m2
Klassrumsturné/Skapande skola (förskola-åk 9)
En dansföreställning som kommer väldigt nära sin publik. För alla åldrar och alla utrymmen.
Inget scenbygge, ingen teknik!

Konceptet innehåller:
·
       3 dansare 
·
       En 3x4m vinylmatta
·
       Föreställning på ca 10 min
·
       Direkt efter föreställningen en pröva-på-stund för elever tillsam-mans med dansarna.

En oförskämt enkel lösning på spännande danskonst!
Koncept: Maud Karlsson

Så här går det till:
Dansarna -
Oskar, Pontus och Niklas - har med sig mattan som är 3x4m så det är fint om ett utrymme har förberetts innan. Går inte det så kan vi göra det tillsammans. Barnen/ungdomarna kan sitta runt om mattan på stolar, golv, bänkar eller vad som finns tillhands.

Mattan rullas ut, musik sätts på via en liten medhavd musikspelare och det är här föreställningen börjar. I och med att föreställningen är baserad på improvisation, vet ingen exakt vad som kommer att hända och själva strukturen handlar då främst om;
Det egna initiativet, tillit, lyhördhet, respekt, mod och samarbete
.
Något som är av största vikt i alla grupper och sociala sammanhang, oavsett ålder.

Föreställningen är ca 10min och dansarna öppnar sedan upp för att barnen/ungdomarna ska få pröva att kliva upp på mattan och improvisera tillsammans med dem. Det kan vara det absolut enklaste som att bara våga gå upp och stå till att göra mer rörelser och interagera med dansarna och varandra. 
Allt avslutas med ett
samtal med barnen/ungdomarna där de får berätta om vad de tyckte. Vad var kul, läskigt, utmanande eller spännande?
Hela mötet med föreställning, pröva-på och samtal beräknas ta
ca 40 min.

Föreställningen har även gjorts på gator och torg, sjukhus, festivaler  och konferens, i vardagsrum, köpcenter och trädgårdar.

Mest är det vackert, men rörelsespråket har också en sorts underfundig komik. Här varvas headspins värdiga streetdansare med balettlyft från vilken romantisk pas de deux som helst ur det klassiska balettarvet.
Susanne Sigroth-Lambe UNT

För mer information kontakta:
Åsa Hoflund Lindqvist
asa.hoflund@gmail.com
072-309 4070

Foto: Pontus Eklund

Information om föreställningen finns på www.scenkonstportalen.se . 

På 12m2 copy

Några röster från lärare på Treklangens skola
(åk 3) och
Valsätra skolan(åk 7/8) i Uppsala:

Vad tyckte du om föreställningen?
Det var spännande! Våra elever är ovana vid den här konstformen men jag tycker att de tog emot dansen bra.
Jag tyckte den var rolig, kärleksfull och busig.

Hur tyckte du att dansarna bemötte barnen/ungdomarna?
Jättebra! Det var nog det som ledde till att så många vågade gå upp och dansa själva. Kul att det var tre manliga dansare. Många tänker nog på flickor eller kvinnor när de tänker på dans.
Väldigt bra!

Hur tyckte du att barnen/ungdomarna reageradeA, på plats?
De var positiva och väldigt intresserade. Det brukar de vara i och för sig. Spontana skratt kom fram och det är väl ok?!
Först såg de smått vettskrämda ut, men sen kom fnittret och de söta leendena av nyfikenhet och spänning.

B, efteråt?
Efteråt var eleverna uppspelta och ville fortsätta dansa. 

Tycker du att fler ska få chansen att möta konceptet och varför/varför inte?
All konstform ska in i skolan mer tycker jag. Dans är inte så lättillgängligt så därför kan det vara ännu mer angeläget med just dans. Ju fler som får uppleva dans och annan konst desto bättre. Det är också en demokratifråga. Alla har rätt att uttrycka sig på olika sätt och det kan de bli inspirerade till när de tittar på olika konstformer. Alla har även rätt att få ta del av konst också och det försöker vi se till det lilla vi kan i skolan. I vårt område går inte föräldrarna på så mycket med sina barn.
Det tycker jag verkligen! Den skapar en känsla av gemenskap alla är med på lika villkor, inget är rätt eller fel. Och de kan känna sig både modiga och stolta över att ha varit med.

© Maud Karlsson 2015