• Maud

Models and voices from Uppsala/Jeannette

#Alamaud Meet Jeannette Escanilla. At the premiere of A la Maud, Dec 7 in Uppsala, there will be a catwalk with models living in Uppsala. All ages, ethnicities, genders, bodies and styles are invited. The theme for this catwalk is Svartvitt and the models are invited to share an outfit in black and/or white.

Black is Beautiful

Jeannette Escanilla, kommunikatör vid Uppsala universitet, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, mor till 5 barn och far/mormor till 3 barnbarn.

Det var min första klänning jag kunde köpa när jag kom till Sverige, och valet var självklart en svart klänning, just den här som bär många år med sig, men än idag är stark och vacker. Svart är vackert. Idag och alltid min hyllning till det vackra, idag och alltid min hyllning till människan, och för förändring i vårt samhälle, vår enda värld. Bort från de associationer till svart, tyvärr alltid negativt, med något slags mörker, den föreställda skräcken. Svart som vore det främmande, som kopplas till svart magi, svarta häxor, svart jobb, svart människa, etc. Och som svart slutar i att alltid vara underlägset det vita.  

Svarta ögon, svart hår, svart hud är vackert. Det är en människa, och därav min kamp mot rasism. Tillsammans kan vi lyfta blicken och med motstånd avnormalisera rasismens vandring på våra gator, rasismens onda blickar och tentakler.

Svarta ögon, svart hår, svart hud är vackert. Varje gång du bär en svart klädsel lyft blicken och se det vackra runt omkring dig. Det är en människa, det är en handling som förändrar, säg ifrån, black is Beautiful. Det är en aktiv handling, Anti-svart rasism.

Livet är vackert om du ser din nästa. Min klänning blir äldre och sliten men den är här för alltid, och den har ett budskap till livet, till människan och till den enda värld vi har och lever i. Där alla får plats. Black is Beautiful.

Inga fler tårar, inget främmande, ingen svart natt eller dag. Svart påminner dig om människan med kött och blod precis som du och jag. Black is Beautiful. Jeannette hänvisar till låten https://www.youtube.com/watch?v=jGLuJ64Qft4 och uppmanar alla som vill att sjunga med henne!

48 views

 © 2018 Maud Karlsson